Εγκεφαλογράφημα

Το εγκεφαλογράφημα (ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ΗΕΓ) είναι μια διαγνωστική εξέταση που καταγράφει τις λειτουργίες του εγκεφάλου και συγκεκριμένα την ηλεκτρική του δραστηριότητα.

Είναι πολύ γνωστή στην κλινική ρουτίνα και χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και παρακολούθηση των εκφυλιστικών παθήσεων του εγκεφάλου.

Το εγκεφαλογράφημα γίνεται από την Νευρολόγο κυρίως για τη διάγνωση της επιληψίας (και για τον προσδιορισμό του είδους της), για τον εντοπισμό ανατομικών προβλημάτων, όπως όγκοι εγκεφάλου, καθώς και για τη διερεύνηση ανωμαλιών στον ύπνο, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις ναρκοληψίας, αλλά και όταν κάποιος εμφανίζει επίμονα συμπτώματα όπως απώλεια συνείδησης, σπασμοί, αποπροσανατολισμό, πονοκέφαλο και διάχυτη έντονη ζάλη.

Δείτε περισσότερα